Solrutten - Aurinkoreitti

Tillgängligheten förändras nu avsevärt! 

Tillgängligheten till de österbottniska besöksplasterna har varit ytterst svag. Väldigt få platser har haft djupsäkrad allmän farled uppgående till 2,2 meter eller mer till bryggorna. Att röra sig längs med den österbottniska kusten har krävt lokalkännedom eller att båtfararen satt sig in i var och hur man kan segla.

 

Översiktkarta över de rutter som ingår i projekt "Solrutten 2008-2016" och den målsättning vi har lagt för strukturen till sommaren år 2016!

Djupsäkrade och därmed uppgraderade rutter liksom en del nya djupsäkrade rutter visas här med röda linjer. Observera att alla inte har seglationsdjup 2,2 meter eller mer, men de flesta dock!

Här visas också besöksplatser som ligger nära till på svenska sidan även om de inte direkt ingår i projektet. Umeå Motorbåtssällskap har 2016 gett ut ett bra sjökort, som finns att ladda ned från deras hemsida.