Solrutten - Aurinkoreitti

Tillgängligheten förändrades avsevärt med vårt första stora projekt! 

Tillgängligheten till de österbottniska besöksplasterna har varit ytterst svag. Väldigt få platser har haft djupsäkrad allmän farled uppgående till 2,2 meter eller mer till bryggorna. Att röra sig längs med den österbottniska kusten har krävt lokalkännedom eller att båtfararen satt sig in i var och hur man kan segla.

 

Översiktkarta över de rutter som ingick i projekt "Solrutten 2008-2016"

Djupsäkrade och därmed uppgraderade rutter liksom en del nya djupsäkrade rutter visas här med röda linjer. Observera att alla inte har seglationsdjup 2,2 meter eller mer, men de flesta dock!

Här visas också besöksplatser som ligger nära till på svenska sidan även om de inte direkt ingick i projektet. Från och med år 2017 har Solrutten haft ett 10-tal stora och små sjömätnings- och farledsplaneringsprojekt, men de är inte redovisade i kartan nedan.