Solrutten - Aurinkoreitti

Granskärssundets farled (nr 520)

  1,0 m  

Båtrutten som går på norra sidan av Hästskäret har uppgraderats till allmän och djupsäkrad farled i klass fem. Farledens ledgångsdjup utgör 1,0 meter och farledsdjupets har säkrats till 1,6 meter vid medelvattenstånd år 2010. Säkerhetsmarginalen utgör således 60 cm. Farleden har färdigställts 5.9.2015 och den har fått ny remmaruppsättning. Nya remmare har kommit till och många remmare har flyttat plats något.

Det med stångramning säkrade djupet utgör 1,6 m. Stången har under sjömätningarna varit höjd för att klara dyningen. Ekolodningen visar minsta djup 1,8 - 1,9 m. Den punkten har märkts smed röd djupsiffra i infälld ruta nedan. Påpekas dock att heltäckande ekolodning inte är  lika säker som mekanisk stångramning.

Observera att den båtrutt som leder in på sydsidan av Hästskäret även undersöktes år 2011 och att den visade sig vara grundare än de djup som för närvarande anges i sjökort.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria