Solrutten - Aurinkoreitti

    Brännskata fiskehamns och Kåtaholmens Monäs bryggas farled

    Farleden in till Monäs har funnits länge och den har ett ledgångsdjup uppgående till 4 meter. Det är djupt vid Monäs brygga.

    Brännskata fiskehamn längst ut och på Vexala bys sida av viken besväras av sand som ständigt är i rörelse. Djupet i linjen in till hamnen varierar därför och har tidvis varit knappt mer än 1,5 meter.