Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Närpes farleder

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder i klass fem, som ingår i Solruttenprojektet. Streckad linje utgör icke djupsäkrad båtrutt.