Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till Märigrunds tidigare fiskeläge

  ( - , -   m )   

  
Vid Märigrund finns ett litet genuint fiskerimuseum. Ibland öppet för allmänheten, förvaltat av aktivister i Norrnäs by. Det är djupt fram till platsen utmärkt som ankringsplats och har man okänslig köl kan man ju försöka nå klippstranden söder om ankringsområdet. Observera att grynnan österom inseglingslinjen inte finns på det officiella sjökortet. Med Solruttens farledsbåt kunde vi sommaren 2014 konstatera att grynnan knappast ligger mer än 0,8 meter djupt om ens det. Det finns en brygga vid museet som grundare båtar kan gå till och vid den finns någon lateralremmare. Observera att de övriga stugorna på ön är privata och att privatliv inte får störas enligt finländsk lag om allemansrätt.
Inseglingslinjen har inte sjömätts och har dämed inte heller säkrats !

 Trafikverkets trafikmeddelande nr 32 2015

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.