Solrutten - Aurinkoreitti

Gåshällans Naturstation, Långbådan (Hamnnummer 1451)

  Ledgångsdjup brygga och ankringsplats 2,4 m   

Det med stångramning säkrade djupet vid medelvattenstånd utgör 3,2 meter

Skisserna nedan har uppdaterats 16.11.2019 !

© Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016
 
 
 
 
Farleden till den tidigare lotsplatsen som Skepparklubben i Närpes förvaltar för allmänhetens bruk. Det säkrade djupet (stångramningsdjupet) vid medelvattenstånd utgör 1,6 meter.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.