Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till Gåshällans tidigare lotsplats, Närpes Skepparklubbs utfärdshamn

Hamnen är öppen för besökare

    Från syd ledgångsdjup 0,8 m. Från norr ledgångsdjup 1,0 m.

Rutten har djupsäkrats med ramstång till 160 cm farledsdjup vid medelvattenstånd år 2010 och ledgångsdjupet är 0,8 meter. Skepparklubben i Närpes hyr och förvaltar den tidigare lots- och fyrplatsen. Ägare är Forststyrelsen. Bryggorna har förnyats år 2013. Från norr är djupet i den grävda linjens absoluta mittlinje något djupare än det säkrade djupet. Kommer man in från söder är djupet något över 1,6 m i mittlinjen. Bottnen är morän och sten. Sjön kan gå hög på nordsidan.
 
Ekolodat djup anges med de svarta siffrorna och de blåstreckade djuplinjerna. De djup som säkrat med officiell stångramning anges med de lila symbolerna. Kanalen är i tiderna grävd och det är mycket grunt och stenigt på farledsområdets utsidor.
*Beskrivningen är uppdaterad 2020 02 15

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.