Solrutten - Aurinkoreitti

  Insegling till Blaxnäs båthamn och besöksbrygga

    0,6 m  

  Till Blaxnäs leder en enskild båtrutt. Farleden är mycket grund och stenig. I samband med projektet har farledslinjen djupundersökts och säkrats med ramstång till 1,4 m enligt medelvattenstånd 2010.Inne i hamnen är det grundare än så. Ramstången kan inte föras grundare än 120 cm i hamnområdet och för till och med detta var det för grunt. Hamnen och den lilla byn har dock sin charm och går man med en grundgående okänslig båt så kommer man nog in.

  Farleden är inte ännu med säkerhet utremmad i enlighet med den djupaste linjen. Linjen finns beskriven i Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort.

   

   

  Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.