Solrutten - Aurinkoreitti

Tjärlax campings farled (farled 1022)

  1,8 m 

 Djupa båtar bör ankra utanför. Nuvarande bryggdjup uppgår till 1,5 m vid medelvattenstånd. Någon djupare båt med okänslig köl har låtit förstå att man krånglat sig till pirens spets från sydost. 
Stadens simstrand ligger ett par hundra meter norr om piren. Tjärlax samfällighet har i samarbete med Närpes stad planerat en boj till ankarplatsen. Framöver förlängs eventuellt piren beroende på tillströmning av gästande båtar.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.