Solrutten - Aurinkoreitti

Fagerö farled (farled nr 1000)

  1,0 m  

 Fagerö farled har uppgraderats till allmän lokal djupsäkrad farled i november 2015 och den har remmats om. Farleden har djupundersökts längs med hela sträckningen från Gåshällan till Fagerö festplats och restaurang. Närmare festplatsen har man tidigare fördjupat rutten och hamnen har också fördjupats. Linjen in till festplatsen har av någon anledning avvikit från den fördjupade rutten och det här har man nu också korrigerat. Under fördjupningsarbetet för något årtionde sedan har man omedelbart utanför hamnen stött på bergshinder (vid den gröna remmaren som ligger knappt utanför porten), vilket gjort att det officiella ledgångsdjupet utgör blygsamma 1,0 meter. Det säkrade farledsdjupet utgör 1,6 meter vid medelvattenstånd år 2010. Nedan såväl inseglingsbeskrivning som hamnbeskrivning såsom farleden nu utformats. Notera alltså att linjen ändrat något och att man bytt till lateralsystem.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.