Solrutten - Aurinkoreitti

Norrströmmens farled, farled nr 942

  1,0 m   MW 2010

 (pdf-kartutdrag)

>> Sjökortsutdrag farled 942

Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand.
Utdraget är från Solruttens farledsframställning och i registreringsmeddelandet kan förekomma avvikelser som resultat av Trafikverkets slutgranskning varför Andelslaget Solrutten inte heller tar ansvar för riktigheten i bifogat sjökortsutdrag.
Eventuella förändringar framkommer ur Trafikverkets slutliga registreringsmeddelanden.

Farled nr 942: Populärt kallad Norrströmmens farled. Formellt heter farleden Utberget - Perisgrund farled. Farleden går från 3,6 meters farleden vid Utberget in mot Bergö och svänger sedan norrut för att ledan genom Norrströmmen till Perisgrund.

Det är populärt att gå ut från mitten av farleden norrut upp mot Gåsgrund där man obehindrat kan segla s.k. "vita vatten", bara man undviker eventuella fiskeredskap, för att sedan vika av mot Vasa längs med båtrutten (nr 840) som går på norra sidan Fårskäret och Yttre Torngrund över Basfarleden och vidare norr om Kalvskinnsgrund mot Nagels Fyr.

På tal om den fyren: Enligt en skröna uttalad av sågägaren vid Kronvik såg (ca år1910) så torde fyren (och pricken) fått sitt namn av den tysk vid namn Nakel, som planerade Vasa farleder och Vasklot hamn.

Farleden har vid midsommaren 2014 klassats upp från båtrutt i allmän farledsklass sex till allmän djupsäkrad lokal farled i farledsklass fem. Det här betyder att farleden i fortsatt sjökortdokumnetation framställs med heldragen navigationslinje. Enligt NAVI sjämätningsregler har farledens djupgående säkerställts med stångramning, vilket skett mot medelvattenstånd MW 2010. Farledsdjupet är säkrat till 1,6 meter och ledgångsdjupet är då officiellt 1,0 meter då säkerhetsmarginalen till medelvattenstånd utgör 0,6 meter. Farleden underhålls av Bergö Båtklubb och Malax kommun utgör farledshållare.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.

Uppdaterad 2024 03 20