Solrutten - Aurinkoreitti

Perisgrund farled, farledsnr. 932

  2,4 m    

Farleden är färdigställd! Hamnen är dock inte för tillfället redo att ta emot djupa båtar! Farleden har registrerats!

Farleden leder upp från området vid Bergöfärjan till Perisgrund båthamn på Bergö. Sedan midsommar 2014 är det nya seglationsdjupet 2,4 meter. Norrut, genom Norrströmmen, och mot nordost , mot Sillgrund, fortsätter farleden som 1,0 respektive 1,2 meters allmänna lokala farleder. Remningen har ändrat något även i dessa linjer och även de farlederna har klassats upp till allmänna lokala djupsäkrade farleder i klass fem.

Ramningsdjupet utgör 3,2 meter vid medelvattenstånd (MW 2010) vilket betyder att säkerhetsmarginalen är 0,8 m för vågor och vattentåndsväxlingar. Farledsklassen har höjts till klass fem allmän lokal farled, djupsäkrad farled.

Malax kommun utgör farledshållare och Bergö Båtklubb utgör farledsunderhållare.

Bergö Båtklubb har en flytbrygga i Perisgrund och som bäst förstoras hamnen i syfte att kunna ta emot båtar med 2,4 m seglationsdjup. Hamnen är för tillfället inte redo att ta emot större båtar.

OBSERVERA ATT DJUPEN TILL PERISGRUNDS NUVARANDE PONTONBRYGGA HAR SÄKRATS TILL 1,2 METER OCH ATT DET DJUPA FARLEDSOMRÅDET ENDAST GÄLLER TILL SPETSEN AV PIREN VARS FÖRLÄNGINSARBETEN PÅ BÖRJATS ÅR 2013. PIREN BERÄKNAS VARA KLAR ÅR 2016. I PLANEN INGÅR ATT ÄVEN FÖRSE DEN NORRA SIDAN AV HAMNOMRÅDET MED EN VÅGBRYTARE.

Nedan en beskrivning av hamnområdet som det såg ut midsommaren 2014. Under vintern (se bilden nedan) har piren byggts ut till 4,0 meters djup.

Uppdaterat hösten 2016. Pontobryggan kommer flyttas så småningom och då når den även ut på fullt djup.

 

Bild: J Erickson 25 03 2015

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.