Solrutten - Aurinkoreitti

Perisgrund farled, farledsnr. 932

  2,4 m     MW2010

Farleden leder upp från området vid Bergöfärjan till Perisgrund båthamn på Bergö. Sedan midsommar 2014 är det nya seglationsdjupet 2,4 meter. Norrut, genom Norrströmmen, och mot nordost , mot Sillgrund, fortsätter farleden som 1,0 respektive 1,2 meters allmänna lokala farleder.
Ramningsdjupet utgör 3,2 meter vid medelvattenstånd (MW 2010) vilket betyder att säkerhetsmarginalen är 0,8 m för vågor och vattentåndsväxlingar fram till pontonbryggan.
Bergö Båtklubb har en flytbrygga i Perisgrund för gästande båtar.
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
Uppdateraad 2024 03 21