Solrutten - Aurinkoreitti

Perisgrund - Sillgrund farled, farled nr 931 (vid nordvästra Bergöfjärden)

  1,2 m    

Farleden är färdigställd och kan seglas. Trafikverket har registrerat farleden!

Farled nr 931: Sillgrund - Perisgrund farled. Farleden har år 2014 uppgraderats till allmän lokal farled i klas fem från att tidigare ha varit allmän lokal båtrutt i klass sex. Ledgångsdjupet har säkrats i enlighet med NAVI-föreskrifterna och fastställts till 1,2 m. Farledsdjupet har säkrats av licensierad ingejörsbyrån Mapteam med ramstång i enlighet med Trafikverkets bestämmleser till 2,0 meter vid medelvattenstånd år 2010 (mareografen i Vasa). Säkerhetsmarginalen för fart, sjö och vattenväxlingar utgör således 80 cm och det officiella ledgångsdjupet utgör således 1,2 meter.

Farledens nya remmaruppsättning är på plats sedan 1.7.2014 och navigationslinjen hittas även uppdaterad från fonecta.fi/kartat.

 

 

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.