Solrutten - Aurinkoreitti

  Åminne farled, farled nr 916

   2,4 m  

   Högskäret (hamn 1493)

  2,4 metersfarleden är säkrad till 3,2 meters farledsdjup fram till ankringsplatsen. Därifrån in till hamnen är farleden inte säkrad men uppges vara grävd till ett djup på omkring 1,4 - 1,5 m, vilket bekräftas av den indikativa ekolodning som gjordes, och det är smalt, knappt 10 meter brett.

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.

   Uppdaterad 2024 03 21