Solrutten - Aurinkoreitti

  Åminne farled, farled nr 916

   2,4 m  

  2,4 metersfarleden är säkrad till 3,2 meters farledsdjup fram till ankringsplatsen. Därifrån in till hamnen är farleden inte säkrad men uppges vara grävd till ett djup på omkring 1,4 - 1,5 m, vilket bekräftas av den indikativa ekolodning som gjordes, och det är smalt, knappt 10 meter brett.

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

   .