Solrutten - Aurinkoreitti

Storskärs inseglingslinje, enskild båtrutt

 1,6 m längs farledslinjen från SE         N2000

Linjen in från S är djupare, men inte djupsäkrad. Approximativt djup 3,0 m till de två (planerade 2024) svajbojarna i viken.

  1,0 m       N2000 till första bryggan

Det finns två styrlinjer att gå efter. Linjen underhålls av Malax Navigationsklubb vars utfärdsstuga finns på Storskär. Det är ankring som gäller med stäven mot bryggan. En båt med djup 1,4 - 1,5 m (medelvattenstånd) uppges kunna ligga med stäven mot vid nordöstra änden av flytbryggan med tillhörande boj som lagts hösten 2023.
Farleden finns på YouTube: https://youtu.be/TvF-AoDaY_w 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 22