Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning för Ytterbådans fiskehamn

  3,6 m   

 
Bergös fiskehamn har nu försetts med ett flertal inseglingsalternativ. Djupaste inseglingslinjen är från norr och de något grundare kommer söderifrån. 2,0 meterslinjen mot norr omedelbart utanför hamnen är en icke djupsäkrad båtrutt.
 
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.