Solrutten - Aurinkoreitti

Strömmingsbådans hamns farled (farled nr 936) till Strömmingsbådan (besökshamn nr 1488s)

  2,2 m  

Nedanför båtramperna mitt i den norra delen av bassängen är det grundare och där är bottnen hård, i övrigt morän.  
Hamnbassängen har två bryggor av vilka den som ligger genast till styrbord om inloppet tillåter långsides liggande och den längre in kräver förtöjing med ankare. Bra att säkra med linor till motsatta stranden där det finns ögglor. Vid storm kan suget i hamnbassängen vara farligt svårt och det rekommenderas att man undviker att besöka fyrhamnen i händelse att mycket hårt väder hotar.
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
Uppdaterad 2024 03 19