Solrutten - Aurinkoreitti

Bergö Västra fiskefarled (farled nr 891)

  3,5 m   MW2010

Farleden leder upp från Montells sten, där den går in i skärgården norr om grundet, och vidare upp väster om Molpe Hällarna vidare in mot Ytterbådans fiske- och servicehamn.
Farlederna 890, 891, 935 och 3,6 m farlederna till fiskehamnen Ytterbådabn upprätthålls av Bergö Fiskargille i samarbete med Malax kommun.
 
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.