Solrutten - Aurinkoreitti

Bergö Västra fiskefarled (farled nr 891)

  3,5 m  

 Farleden har färdigställts och kan seglas. Farleden har registrerats. (Farledsbeslut/väyläpäätös VP 86/2015).
 Farleden är ny och leder upp från Montells sten, där den går in i skärgården norr om grundet, och vidare upp väster om Molpe Hällarna vidare in mot Ytterbådans fiske- och servicehamn.

Farledshållare är Malax kommun och farledsunderhållare är Bergö Fiskargille.

 
 © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.