Solrutten - Aurinkoreitti

Strömmingsbådans farled (farled nr 890)

  2,4 m   

Mellan Nisskallan och Strömmingsbådan förekommer det fiskbragder nära farledsområdet.
Farledshållare är Malax kommun och farledsunderhållare är Bergö Fiskargille.
Stora "Torassten" utgör ett gott riktmärke något styrbord om linjen då man seglar från Strömmingsbådan mot fastlandet:

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria