Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till Inre Bergkärs båthamn (farled nr 480)

Inseglingsfarleden har inte ändrat. Insegling till hamnen har inte säkrats genom ramning med stång. Farleden finns beskriven i allmänna sjökort.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria