Solrutten - Aurinkoreitti

Yttergrunds inseglingsbeskrivning

  1,0 m   

Notera att bryggan har sjunkit. Se hamnsidan. Bryggan är planerad att ersättas 2020.

Yttergrund har fått ny utremning i november 2015 och en del lateralremmas placering avviker från skissen nedan. Remmaren inne i kanalen har lämnats bort och kardinaremmarna inne i hamnbassägnen har likaså inte lagts ut. Farleden har inrättas som allmän lokal farled i klass fem med säkrat farledsdjup.Farleden har säkrats med stångramning till ett djup uppgående till 1,5 meter vid medelvattenstånd år 2010. Absolut mitt i fåran är det kanske några cm djupare. Se upp för ett hinder i babordskanten längre in i kanalen.

Farleden underhålls av Kristinestads Segelförening och staden Kristinestad är farledshållare.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.