Solrutten - Aurinkoreitti

Seglationsdjupet i farleden runt Kristinestads södra udde har uppdaterats och utgör nu 2,0 m i stället för 1,8 vilket det varit tidigare! Förändringarna har registrerats och farleden är i bruk i sin uppdaterade form sedan säsongen 2014.

Seglationsdjupet har sommaren 2014 ändrats i båtfarleden (Sandbergs), klass fem, runt Kristinestads södra udde. Seglationsdjupet utgör nu 2,0 meter från att tidigare ha uppgått till 1,8 meter. Navigationslinjen har ändrat vid Sandbergsbådan och farledsdragningen är rakare.

Från den här farleden finns en förgrening, en enskild farled som inte finns införd i sjökort, till Kristinestads stads utfärdsplats Österskäret. Den enskilda farleden är undersökt heltäckande och stångramad, säkrad, i enlighet med NAVI-reglerna på samma sätt som en farled i klass fem.

Nedan beskrivning. Farledens ramningsdjup (trallad och säkrad med stångramning) utgör 280 cm inom farledsområdet: 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.