Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Kristinestads och Kaskös besöksplatser och inseglingsfarleder

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder i klass fem som ingår i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats och samtliga har uppgraderats år 2015.