Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning till Skaftung servicehamn genom Idgrunds kanal

   1,4 m   

Farleden har fram till en ankringsplats utanför kanalen erhållit seglationsdjup 2,4 meter och i kanalen utgör seglationsdjupet 1,4 meter. Farleden har remmats ut i november 2015 och den har registrerats såsom allmän djupsäkrad farled i klass fem. Det är skäl att hålla låg fart i kanalen och försäkra sig om att ingen mötande båt syns till emedan det inte går att mötas inne i kanalen förutom vid mötesplatsen i svängen. 
Vid Skaftungs allmänna brygga är djupet säkrat endast till 1,6 meter. Där finns vid fiskebryggan 1-2 platser endast för tillfällig förtöjning. Ankring med stäven till. 
Idgrundslinjen skär den så kallade Skaftungleden som leder upp från Kilen till Kristinestad. Skaftungledens ledgångsdjup utgör 1,5 meter. Skaftungledens med stångramning (trallning) säkrade farledsdjup utgör enligt uppgift knappt 2,1 m vid medelvattenstånd, men observera att då hålla mittlinjen i synnerhet i de grävda områdena. Leden är vacker och utgör en attraktion i sig. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.