Solrutten - Aurinkoreitti

Skaftungleden, norra delen, farled 1070

  1,5 m   

Mareograf Kaskö

Leden har stor charm och om er båt inte går för djupt, så är den väl värd att segla!

Kolla gärna vad mareografen i Kaskö (Kaskinen) ger för aktuell nivå i förhållande till gällande medelvattenstånd. Även Foreca rapporterar vattenstånd, men i den rapporten ingår inte prospect.

http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki/veneilysaa/meriveden_korkeus/itameri

Norra delen från Skaftung upp till Kummelgrunds beställningsrestaurang (endast för grupper) undersökt 1990 och 2010. Skissen nedan är en kombination av båda.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.