Solrutten - Aurinkoreitti

Skaftungleden, södra delen, farled 1070

  1,5 m    ?

Farleden har stångramats 1993 med stången lagt på 240 cm djup enligt MW1990. Enligt uppgift är landhöjningen ca. 6,5 mm per år i Sideby vilket gör sitt till av osäkerhet. På grund av osäkerhet i ramningsprotokollet från den grävda kanalen utanför Skoäng har vi dragit slutsatsen att djupet där punktvis kan ligga på så litet som omkring 1,9 m. Även i det finns en viss osäkerhet.

Mareograf Kaskö

Leden har stor charm och om er båt inte går för djupt, så är den väl värd att segla!

Kolla gärna vad mareografen i Kaskö (Kaskinen) ger för aktuell nivå i förhållande till gällande medelvattenstånd. Även Foreca ger aktuellt medelvattenstånd men dock inga prospect.

http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki/veneilysaa/meriveden_korkeus/itameri

Nedan skiss över farledsdjupen i den södra delen av Skaftungleden. Ledens grundaste och sämst dokumenterade avsnitt finns innanför Stånggrund där det manas till yttersta försiktighet i den trånga och grävda passagen. Passagen är ramad med stång 1993 med ramen satt på 2,4 m enligt medelvattenstånd år 1990. I skissen har vi korrigerat med landhöjningens knappa 30 cm sedan dess. Ramningsprotokollet verkar dessvärre inte helt tillförlitligt och det är mycket smalt. Här borde det definitivt grävas på nytt någon dag!

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.