Solrutten - Aurinkoreitti

Kristinestads Segelförenings inseglingsfarled 

  1,0 m  

Farleden har införs i farledsregistret i november 2015 såsom djupsäkrad allmän lokal farled i klass fem. Farledens säkrade djup utgör 1,6 m och seglationsdjupet är 1,0 meter.

Farleden underhålls av Kristinestads Segelförening (KSF) och farledshållare är staden Kristinestad. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf. Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.