Solrutten - Aurinkoreitti

Harrströms norra båtrutt, farled nr 983

  1,0 m   

Hösten 2015 har en delvis ny navigationslinje remmats ut till Harrstöm. Båtrutten börjar i norr vid Storkors 2,4 m farled och går ner mot Harrströms Storhamn. Båtrutten är ekolodad, men inte säkrad med stångramning. Farledens indikativa farledsdjup utgör omkring 1,5 meter vilket ger ett indikativt ledgångsdjup uppgående till 1,0 meter. Farleden är ställvis grävd och smal vid de grävda avsnittena. Harrströms hamnaktörer har hösten 2016 fördjupat båtrutten till 1,8 - 2,0 m. Dock inte in till hamnen. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.