Solrutten - Aurinkoreitti

Farled 990: Harvungöns farled

   1,2 m   

Farleden leder upp längs med Harvungöns östra strand.

Farled nr 990, Harvungöns farled. Farledsklassen har höjts till klass fem och seglationsdjupet har fastställts till 1,2 meter.  Farledens djup har säkrats med ramstång till 1,8 meter vid medelvattenstånd år 2010 och farledens seglationsdjup har fastställts till 1,2 meter vilket betyder att säkerhetsmarginalen utgör 60 cm. Farleden har uppgraderats från båtrutt i klass 6 (icke djupsäkrad) till allmän lokala farled i farledskalss fem (djupsäkrad farled). Farledens remmaruppsättning har förändrats på ett flertal ställen och en del remmare vid virkesdiktalerna har avlägsnats. Även i navigationslinjen förekommer förändringar.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.