Solrutten - Aurinkoreitti

Skaglets (Bredskäret) farled (farled nr 945) till Skaglets fiskehamn (hamn 1476) 

 2,4 m  

Farledens djup har säkrats med stångramning och Trafikverket har  år 2014 fört in nya data beträffande farleden. Båtruttens seglationsdjup ändras till 2,4 meter. Ramningsdjupet utgör 3,2 meter utgående från medelvattenstånd år 2010 i det djupsäkrade området. Farledens utremning har justerats och farleden har fått en gren till den östra sidan, som utgör gästbrygga för gästande båtar. Sjöräddarna har sin bas på östra sidan av brygganläggningen. 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.