Solrutten - Aurinkoreitti

Norrskärs farleder

   2,4 m   MW2010         Mareograf

Östra farleden:   1,6 m    MW2010

Hamnen:      MW2010

2,4 m farlederna leder inte in till skyddshamnen! Farleden till hamnen har ledgångsdjupet 1,6 m och det med stångram säkrade djupet vid porten utgör 2,0 m.
Enslinjen som leder in till Norrskär från norr även gäller omvänt för linjen in från söder.

 

Norrskärs inseglingsbeskrivning:

Observera att det finns sten omedelbart utanför farledsområdet och farliga sådana i den nordvästra sektorn innan porten!

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.