Solrutten - Aurinkoreitti

  Kaskös fiskehamn och Kaskö Navigationsklubbs hemmahamn (sidan endast påbörjad)

  Hamnen utgör inte besökshamn.

  I Kaskö Navigationsklubbs hemmahamn finns inte gästplatser, men hamnen utgör den enda platsen i Kaskö där man kan få sova ostörd av sjögång i hårt väder. I hamnbassängen intill ligger lotsfartygen. Förväntas hårt väder går det ju alltid att höra sig för vid navigationsklubben, lotsen eller hamnverket. Lotsen har förmodligen bäst koll på läget i hamnbassängerna.

  Officiellt farledsdjup till den mindre fiskehamnen, där navigationsklubbens brygga finns, är 3,1 meter och till den större hamnbassängen 3,5 meter där bl.a. lotsfartygen finns.

  Mareografen finns intill lotshamnen.

   

   

  Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.