Solrutten - Aurinkoreitti

Kaskö gästhamns inseglingsbeskrivning

Kaskö stads gästhamn utgör en av de ytterst få österbottniska gästhamnar som sedan länge har god farled och goda och välbeskrivna inseglingsförhållanden, vilket gjort att gästhamnen förmått utvecklas rätt väl under åren. Farleden upp över Järvöfjärden från Eskilsö landsvägsfärjas förbindelselinje har ett seglationsdjup uppgående till 3,4 meter. Seglationsdjupet vinkelrätt och rakt in mot den s.k. "Tullbryggan" motsvarar farledens djup uppgående till 3,4 meter. Faciliteterna i land är relativt goda men man bör observera att bryggan ligger väldigt öppen för besvärande vindar, svall och sjögång.

Gästhamnen utgör även Kaskö Seglarsällskaps (KSS) hemmahamn. KSS brygga ligger genast innanför på sydsidan av den egentliga så kallade Tullbryggan och om där finns lediga platser man får använda så ger den ett bättre skydd mot sjögång i hårdare väder. Enligt uppgift finns där även någon gästplats.

Närmare om hamnen under hamnsidorna.