Solrutten - Aurinkoreitti

Sälgrunds farled (farledsnr 1035) till Sälgrunds fyr- och tidigare lotshamn

  2,4 m   -  

 
Sälgrunds besöksområde och brygga upprätthålls av Kaskö Turism. Nordremmaren som märker ut grundet på bryggans utsida underhålls av Solruttenaktörerna Närpes Skepparklubb och Kristinestads Segelföreing gemensamt. Ansvaret har Kaskö Hamn.
 
På insidan bryggan är djupet vid spetsen 2,5 meter för att grunda upp till 2,0 meter inne i vinkeln. Djupare båtar ligger bäst vid kortsidan eller för ankar med stäven mot bryggspetsen och aktern utåt. För stora båtar duger bryggan således endast för kortare besök vid gott väder och till natten bör man ta sig in till gästhamen i Kaskö om det väntas blåsa upp från andra riktningar än väst. 
 
Kaskö Turisms passagerarbåt och andra servicebåtar bör ges företräde i händelse de råkar komma. Det är litet luddigt med alla bryggreserveringar man hittat på vid den här bryggan och skulle man följa dem ryms där ingen och absolut inte någon större båt, men det kan ju knappast vara stadens vilja vill vi gärna tro.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.