Solrutten - Aurinkoreitti

Pottens och Lahdenperäs farled

Potten:   2,1 m  

Lahdenperä:      3,1 m  

Farleden har fastställts 20.6.2017. Farleden hann inte med i nya F-seriens sjökort våren 2017, men införs givetvis vid uppdateringar i digitala kartor. Nya kartbilden finns presenterad i länken i spalten till höger till Trafikverkets meddelande.

I Lahdenperä finns ett mindre båtkluster. I Lahdenperä finns Sarins Båtars varv som tillverkar Sargo och där finns även Finn-Marins varv där deras Finnmaster tillverkas. Kewatecs varv finns också i Lahdenperä och där finns även Yxpila Boat Yard, som specialiserat sig på restaurering av bl.a. Swan-båtar och på vinterförvaring. Rolls Royce tillverkar vattenjets i närheten av hamnområdet.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria