Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Karleby, Larsmo, Jakobstads och Nykarlebys farleder

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem och blåa utgör nya djupsäkrade och uppgraderade farleder i klass fem. Farlederna till Bodö hamn i Öja (Café Bryggan), till Potten och till Lahdenperä har uppgraderats och nya uppgifter har införts i farledsregistret. Farleden ner till Potten och Lahdenperä registrerades dock så sent att den inte finns dokumenterad i nya F-sjökortet, men den kommer att finnas med i uppdaterade elektroniska sjökort.

    Till Köpmanholmen har inrättas en ny 2,4 m djup farled in från norr. Farleden från Köpmanholmen in mot Sonamo bränsledepå har fördjupats. Området runt Öurans brygga har fördjupats. Farleden in till Bosunds bränsledepå har fördjupats. Farleden till Stubben utgör djupsäkrad enskild farled och ingår därför inte i sjökort.

    Söder om Larsmo har farlederna till Andra Sjön och till Segelsällskapet i Jakobstad uppgraderats.

    Farlederna dokumenteras i Trafikverkets F-series nya officiella sjökort publicerat 12.5.2017 och sedan så småningom i de elektorniska sjökorten i den takt de olika företagen uppdaterar sitt.