Solrutten - Aurinkoreitti

Mustakari farled

  2,2 m    N2000  

Baseras på 3,2 m ramning utförd enligt MW2000 (medelvattenstånd år 2000)

Djupen har säkrats 31.5.2000 med stångram med av dåvarande Sjöfartsverkets licensierade utrustning och är i skissen korrigerade till djupangivelser enligt N2000-höjdsystemet. Källa utgörs av Trafikledsverkets kartdata. De djupangivelser som här är med röd stil utgör föreningens egna bedömningar och tar förmodligen i beaktande brygg- och bojvikter och det faktum att sjömätningarna endast nått fram till bojarna framför gästbryggan och att bottnen stiger något innanför dessa. Gästbryggan ligger något utsatt för sjöar.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 
Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria