Solrutten - Aurinkoreitti

 SSJ Segelsällskapet i Jakobstad, inseglingsfarled

  2,2 m  

Inseglingsbeskrivning SSJ:s farled. Observera att under farledsbeskrivningen nedan finns även infällt beskrivning av säkrade djup för de avsnitt där farledes djup är kritiskt för djupkölade båtar. I hamnens inseglingsbeskrivning finns ytterligare sådana avsnitt beskrivna. Det är skäl att hålla låg fart i de snäva portarna av vilka en är 10 meter bred.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.