Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över Jakobstadsnejdens farleder

    Observera att endast Mässkär och Jakobstads gästhamn ligger i Jakobstad. Ådö fiskehamn ligger på Larsmo kommuns förvaltningsområde liksom vattnen vid Mässkär.

    Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör dels nya och dels uppgraderade farleder.