Solrutten - Aurinkoreitti

Mässkärs farled (farled nr 510)

  3,0 m   

Till Mässkärs naturstation leder en god allmänn lokal djupsäkrad farled i klass fem med ett ledgångsdjup uppgående till 3,0 meter. 

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.