Solrutten - Aurinkoreitti

De underliggande sidorna är uppdelade enligt regionens kommunindelning

Trots att det kanske inte intresserar båtfarare i någon större mån i vilken kommun man färdas fann vi det trots allt logiskt och ändamålsenligt att presentera all information kommunvis. Det här beror främst på att även turistiniformationen tillsvidare erbjuds kommunvis och då är det bra att veta var man rör sig. Det här med region- och kommunstrukturer är också bekannt för de flesta nordbor och en stor del arbetar direkt eller indirekt med förvaltning.

 

 Uppdaterad 2024 03 27