Solrutten - Aurinkoreitti

 1544 Vasa Arbetares Segelsällskap (VAS)

              Vaasan Työväen Purjehdusseura (VTP)

 5 P                                                           VAS - VTP

    
 
 

© Andelslaget Solrutten - Osuuskunta Aurinkoreitti, Wasa Segelförening, Bergö Fiskargille and Oy Mapteam Ab. WARNING: Andelslaget Solrutten - Osuuskunta Aurinkoreitti does not take responsibility for that the information provided in this chart is entirely correct