Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över farvattnen norr om Bergö (käännös odottaa)

Farled nr 935 från Rönnskärs farled ner till Bergö färjan har färdigställts andra veckan i maj 2015.

Farled nr 937 från Utberget till Rönnskärsarikpelagen har färdigställts andra veckan i maj 2015.

Det är grunt i närheten av Malaxkallan så gå inte dit!. Området kring Malaxkallan och ankringsplatsen är farligt grunt och har djupundersökts hösten 2014. Observera den nya stenen (2,6 m) som hittats i samband med de nyligen utförda sjömätningarna i den vita sektorn nordväst om Malaxkallan! Sektorn, som alltså leder rätt på en sten kommer att ändra. Förslaget är att Malaxkallan får 360 grader vitt ljus. Så har man tidigare gjort med Utbergets fyr som haft vita sektorer ut med rutterna i skissen.

Tyvärr har vi inte haft resurser att undersöka hela viktiga Hanso-Malaxkallans-sektorfyrars fiskerutt och inte heller de viktiga båtrutterna från Bredhällans stora båthamn in mot Vasa stad. Vi hoppas på resurser till detta så småningom.

 

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.