Solrutten - Aurinkoreitti

Fördjupningsarbeten 2014-2016

Hösten 2014 utfördes med R-Towings hjälp fyra st fördjupningsarbeten. Fäliskärs farled fördjupades till 3,2 meter liksom Replots och Stråkavikens inseglingsleder. Ritgrunds portöppning rensades från sten.

Hösten 2015 fördjupades farlederna Strömsöleden och den nya inre farleden till Jannes Saloon i Vasa. I Larsmo fördjupades farleden till Öuran, ny nordlig farled till Köpmanholmen-Sonamo och farleden till Bosund.

Under år 2016 har farleden till Bodö, Öja fördjupats och en ny farled har inrättats till den nya servicehamnen på Fjärdskär.

Bilder: