Solrutten - Aurinkoreitti

Arbetsbåten

Andelslaget Solrutten har till sitt förfogande den arbetsbåt som Bergö Fiskargille blivit ägare till genom farledsprojektet. Under säsongerna 2014 och  2015 användes arbetsbåten uteslutande att användas till att bygga de egna farleder de deltagande aktörerna åtagit sig färdigställa och underhålla. Ett storta antal farleder i klass fem (djupsäkrade och registrerade) inrättades och uppgraderades 2016. Arbetsbåten har därefter även kommit i bruk för att i första hand börja bygga upp infrastruktur i de besökshamnar andelsklubbarna äger eller hyr. Försommaren 2017 har det nya i verksamheten blivit att köra ut ved till utskären och att ersätta grövre bojar.

Arbetsbåtens skeppare skall vara godkända av Bergö Fiskargille. Ansvarig skeppare är för tillfället sjökapten Per-Erik Berglund. 

 

Tillverkare

Farledsbåten är tillverkad i Raumo vid RB-Asennus Oy:s varv i Raumo. Båten är av typ ALPO: http://www.alpovene.fi/sv

 

Hankmobesättningen i TV-sändning:

Finlandssvensk television ombord då Kastets Hamnförening lade farled till Kastet och Snärörarna hösten 2015:

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/08/10/sakrare-att-navigera-langs-osterbottens-kust

 

Bilder