Solrutten - Aurinkoreitti

Namn   Titel  Kontaktuppgifter
 John Erickson  ordförande   
 Erik Söderholm  viceordförande   Valltået 61, 66220 Bergö
 Jan-Erik Ravals  ekonom   Västerbackvägen 6, 66200 Korsnäs
 Per-Erik Berglund  arbetsbåtens ansvariga befälhavare  
 Max Jansson    
 Göran Sjöblom    
 Sören Håkans    
 Ingvar Smeds    
 Hasse Eriksson    
 Peter Remahl  sekreterare  
     
Övriga funktionärer    
 Måns Hollming verksamhetsgranskare  
     
 Per-Erik Berglund arbetsbåtens ansvariga befälhavare  

Bolaget

 

Ytterbådans fiskehamn

Fiskehamnsvägen 439, 66229 Bergö

solrutten at gmail.com