Solrutten - Aurinkoreitti

Andelslaget Solrutten

solrutten  ( a t )  gmail  com

Observera att vi i det här skedet av utvecklingsarbetet eventuellt kan ta flera veckor på oss att svara!

Styrelsens och de ansvarigas kontaktuppgifter

Namn   Titel  Kontaktuppgifter
 John Erickson  ordförande   
 Erik Söderholm  viceordförande   Valltået 61, 66220 Bergö
 Jan-Erik Ravals  ekonom   Västerbackvägen 6, 66200 Korsnäs
 Per-Erik Berglund  arbetsbåtens ansvariga befälhavare  
 Max Jansson    
 Göran Sjöblom    
 Sören Håkans    
 Ingvar Smeds    
 Hasse Eriksson    
 Peter Sundström  sekreterare  
     
Övriga funktionärer    
 Måns Hollming verksamhetsgranskare  
     
 Per-Erik Berglund arbetsbåtens ansvariga befälhavare  

Bolaget

 

Ytterbådans fiskehamn

Fiskehamnsvägen 439, 66229 Bergö

solrutten at gmail com