Solrutten - Aurinkoreitti

  Att se och röra sig i Kvarkens natur

  >>  utflyktskarta.fi

  >> utinaturlen.fi

  Världsnaturarvet i Kvarken

  Världsnaturarvet omfattar både Höga Kusten på den svenska sidan och Kvarkens skärgård på den finska sidan. Organisationerna upprätthåller rätt omfattande web-information uppdelat på de två huvudområdena:

  >>  http://www.kvarken.fi/

  >>  http://varldsarvethogakusten.se/

  Naturskyddsområden i Kvarken

  Utöver världsnaturarvsområdet på den svenska och den finska sidan finns det i Sverige vidsträckta Natura-2000-områden även norr om Höga Kustens världsnaturarvsområde. Från Kvarkenguidens inledningssida kan du klicka dig fram till information om Natura 2000-områden på både svenska och finska sidan.

  >>  Länk till Kvarkenguidens inledningssida

  Kvarkenguidens huvudsida ser ut såsom nedan i bild. Väl inne på deras sida kan man klicka vidare i varje fält: