Solrutten - Aurinkoreitti

  Skärgådsrestauranger omedelbart intill de besöksbryggor vi lagt upp i kartan i övre balken 

  (Sidan endast påbörjad)

  Läget i maj 2015, hemsidorna och "hörsägen" som källa.

  Vi inleder listan norröver i Karleby och går söderut:

  1. Sommarrestaurang "Mustakari" i Gamlakarleby Segelförenings klubbfastighet. Länk: http://www.mustakari.fi/restaurangen-ravintola. Länk till hamnbeskrivningen: GSF Mustakari
  2. Internationella ungdomscentret Villa Elba, beställningsrestaurang för grupper. Länk: http://www.villaelba.fi/sv_SE/. Länk till hamnbeskrivningen: 
  3. Villa Elba hyr ut skärgådsbastun Södra Trutklippan åt grupper. Man kan ta sig in med egen båt också. Länk: http://www.villaelba.fi/villa_elba/sv_SE/sodra_trutklippan/
  4. Sommarreestaurang Gamla Elba vid Kokkolan Purjehtijat. Länk: http://www.ravintolawanhaelba.fi/. Hamn nr 1766.
  5. Potten. Båtklubben med hamn intill Yxpila stora handelshamn har en restaurang, men tyvärr leder ingen farled till gästbryggorna, vilket betyder att man tar sig in på egen risk.
  6. Café Tankars fyrställe. Länk: http://www.kokkola.fi/tankar_2/syo_ja_juo/sv_SE/syo_ja_juo_1/. Länk till hamnbeskrivningen: Tankar
  7. Café Bryggan, Bodö hamn, Öja. Länk: http://oja.byar.fi/document.asp?id=5rsl4l51ht5. Länk till hamnbeskrivningen: Bodö, Öja
  8. Bosund båt- , fiske- och jaktmuseum finns en kilometer söder om bränsledepån i Bosund båthamn. Länk: http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/45-bosund-bat-fiske-och-jaktmuseum. Torde i dagens läge inte har något kaffe?
  9. Köpmanholmens Café och skärgårdsrestaurang. Länk: http://www.kopmanholmen.fi/restaurang/. Länk till hamnbeskrivningen: Köpmanholmen
  10. Mässkärs Café och Restaurang. Länk: http://www.masskar.fi/. Länk till hamnbeskrivningen: Mässkär
  11. Jakobstads Segelsällskap SSJ, Smultrongrund, Restaurang Pavis. Länk: http://www.ssj.nu/?page_id=324. Hamnbeskrivning: SSJ
  12. Café Tullmagasinet, Andra Sjöns båthamn, Nykarleby. Länk: https://sv-se.facebook.com/tullmagasinet. Länk till hamnbeskrivningen: Andra Sjön, Nykarleby
  13. Österö Kiosk, Stråkaviken. Länk: https://www.facebook.com/OsteroKiosk?fref=nf. Länk till hamnbeskrivningen: Stråkavikens fiskehamn, Österö
  14. Restaurant Nabben, Tottesund, Maxmo. Länk: http://www.nabben.fi/. Länk till hamnbeskrivningen: Nabbens båthamn
  15. Café Restaurant Arken. Replot. Länk: http://www.cafearken.fi/. Länk till hamnbeskrivningen: Replot gästhamn
  16. Berny´s Café och Restaurant. Replot Bro. Länk: http://www.berny.fi/. Länk till hamnbeskrivningen: Replot bro
  17. Café Salteriet, Svedjehamn. Länk: http://salteriet.fi/. Länkt till hamnbeskrivningen: Svedjehamn
  18. Café Compass, Klobbskat.
  19. Kalles Inn, Klobbskat. Länk: http://kallesinn.com/nyheter-och-evenemang/. Annan länk: https://sv-se.facebook.com/kallesinn
  20. Restaurang Seglis, Wasa Segelförening, gästhamnen. Länk: http://www.seglis.fi/#!seglissve/c1y9e. Länk till hamnbeskrivningen: Wasa Segelförening, gästhamnen
  21. Jannes Saloon, Granskär. Länk: http://www.jannensaluuna.com/index-s.htm. Länk till hamnbeskrivningen: Granskär.
  22. Åminne folkparks restaurang. Länk: http://www.aminnefolkpark.fi/start/restaurangen/. Hamnen är grund och endast för grundgående motorbåtar. Långt ute går det att ankra utsatt för väder och vind. 
  23. Skäribaren. Länk: http://www.bergo.nu/. Hamnbeskrivning: Bergö besöksbrygga. Här är det nog en god bit att vandra upp till byn. Strandcafét ligger uppe vid Bredhällans båthamn.
  24. Restaurant Strandmölle, Molpe. Länk: http://www.strand-molle.fi/. Länk till hamnbeskrivningen: Molpe
  25. Restaurang Seaside, Fagerö. Länk: http://www.fagero.fi/huvudmeny/restaurang. Länk till hamnbeskrivningen: Fagerö
  26. Restarurang Blå Stunden, Kaskö. Länk: http://www.sininenhetki.com/. Restaurangen är till salu i maj 2015 när detta läggs upp. 
  27. Kristinestad är nog på alla sätt den enda plats i Österbotten som har gott om goda matställen intill gästbryggan. Staden är också på många andra sätt en plats man inte skall missa under färden. Länk: http://www.visitkristinestad.fi/ata-and-bo/ata/. Länk till hamnbeskrivningen: Kristinestad
  28. Kristinestad, Restarurang Pavis. Länk: http://pavis.fi/index.php?page=framsida i Kristinestads Segelförenings paviljong: http://kristinestad.com/. Länk till KSF:s hamnbeskrivning: KSF Högholmen
  29. Kummelgrunds beställningsrestaurang: Länk: http://www.kummelgrund.fi/se/aktuellt.html. Länk till hamnbeskrivning: Kummelgrund. Även den här är till salu.
  30. Kilens Hembygdsgårds Café. Länk: http://www.kilen.fi/pa_svenska/sommarcafe/. Länk till hamnbeskrivningen: Kilens besökshamn