Solrutten - Aurinkoreitti

  Registrerade ägarmedlemmar inför andelslagets första ordinarie stämma, 10.6.2016

  För tillfället utgörs andelsägarna av de samfund som tagit initiativ till Solruttenprojekten och av de privaträttsliga samfund som underhåller farleder de förbundit sig att förvalta.

  1. Bergö Fiskargille r.f.
  2. Bergö Båtklubb r.f.
  3. Björkö Båtklubb r.f.
  4. Föreningen Gäddvikens hamnar, Öja
  5. Harrström Lantmanna- och Fiskargille r.f.
  6. Hydrolink Ab
  7. Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
  8. Korsnäs bys samfällighet
  9. Korsnäs Lantamanna- och Fiskargille r.f.
  10. Kristinestads Segelförening r.f.
  11. Malax Navigationsklubb r.f.
  12. Maxmo Motorbåtsklubb r.f.                                          
  13. Maxmo Skärgårds samfällighet
  14. Oravais Båtklubb r.f.
  15. Petalax Navigationsklubb r.f.
  16. Petsmo Båtklubb r.f.
  17. Ragnsby samfällighet
  18. Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
  19. Segelsällskapet Ägir r.f.
  20. Skepparklubben r.f. Närpes
  21. Skärgårdsrådet r.f.
  22. Stubbens intresseförening r.f.
  23. Sundom Båt- och Farledsklubb r.f.
  24. Södra Vallgrund Båtklubb r.f.
  25. Vasa Arbetares Segelsällskap r.f.
  26. Vasa Motorbåtsklubb r.f.
  27. Wasa Segelförening r.f.
  28. Vasa Sjöräddningssällskap r.f.
  29. Västerhankmo hamnförening r.f.
  30. Vörå Båtklubb r.f.
  31. Österö-Vesterö Fiskargille r.f.